Rask levering av pakker til utlandet

07 mars 2020
Mathias Bjelland
Rask levering av pakker til utlandet

Dersom du ønsker å sende pakke til utlandet er det greit om pakken kommer raskt frem. Det er derfor viktig å undersøke hvilket fraktselskap som kan levere pakken din raskest. Det kan også være vesentlig å sjekke hvor mye det koster å sende pakken til det landet mottakeren bor.

De fleste fraktselskapene opererer med faste priser som beregnes ut fra pakkens størrelse og vekt. Du kan derfor raskt få vite hva det koster å få sendt pakken ut av Norge og til de ulike landene i verden. Prisen på forsendelsen kommer også an på hvilket innhold det er i pakken.

Før du pakker inn det du skal sende er det viktig at du er klar over om mottakerlandet har restriksjoner på hva du kan sende i posten eller med fly. Det er i utgangspunktet ditt ansvar å holde rede på hva som er lov og ikke lov å sende i en pakke.

Bruk riktig innpakning

Når du skal sende en pakke til utlandet er det viktig at du velger riktig innpakning for at innholdet ikke skal ta skade. Det finnes mange pakkeprodukter som er spesialtilpasset for forsendelser over lengre avstander. Dersom du velger visse pakkeprodukter vil du også få utbytte av at en forsikring er inkludert.

Det er i utgangspunktet innholdet som bestemmer hvilken innpakning som passer best til din pakke. Innpakningen bør derfor tilpasses innholdet best mulig for at det ikke skal kunne bevege seg under frakten. På denne måten unngår du at pakkens innhold blir skadet under frakt.

De fleste fraktselskaper tilbyr enhetspriser på innpakning og emballasje opp mot eksempelvis 20 kg. Du kan også velge å sende pakken som ekspress om det haster at den skal nå mottaker innen en viss tidsramme. Tollsatser og andre avgifter må også tas hensyn til før du kan sende pakken til utlandet.

Flere nyheter